The Battle for Middle Earth CLAN

Isengard

Hrdinové:

Saruman

Veliký čaroděj Saruman velí armádě Železného pasu a řídí běh výkonného průmyslu. Sarumanův čarodějný výbuch (Wizard Blast) dokáže zahnat celý prapor nepřátel.

Lurtz

Lurtz, který stejně dobře ovládá meč i luk, inspiruje okolní skurut-hai k ještě větší zkáze. Svým ochromujícím útokem dokáže přibít hrdiny k zemi.

Jednotky:

Skurut-hai

Strašné zbraně v běsnění Železného pasu proti všem, včetně skřetů. Jedná se o nejobávanější hordu na bojišti.

Kušiník

Jednotky skurutích kušiníků vystřelují průrazné železné střely na velké vzdálenosti.

Kopiník

Skopina skurutích kopiníků vyzbrojených dlouhými kopími dokáže při útoku probodat jednotky protivníka. Formace těchto kopiníků způsobily rohanským jezdcům strašlivé stráty.

Berserkr

Skurutí berserkr je často první kdo vyleze na obléhaci žebřík, a často poslední, kdo zemře. Tito mocní bojovníci třímají obouruční meče. Berserkři také mohou svými loučemi zapalovat miny.
( Berserkry lze vycvičit jen ve veteránské skřetí jámě. )

Jezdec na vrcích

Burácení jezdců na vrcích dokáže vystrašit i ty nejudatnější vojáky.

Balista

Balista po výstřelu vyšle obrovský šíp který dokáže těžce poškodit svůj cíl. Je zvlášť účinná proti hradbám hradu.

Beranidlo

Beranidlem, ovládaným skupinou skurutů, lze bušit na brány Rohanu nebo Gondoru.

Výbušná mina

Výbušná mina, odpálená berserkrem u hradby nebo brány, dokáže v mžiku zvrátit průběh bitvy. Bombu lze odpálit i ohnivými šípi.
( K výrobě miny musíte mít veteránskou Dílnu )

Obléhací žebřík

Tento žebřík přinesou k hradbě dva muži, aby mohli skuruti vylézt nahoru. Žebřík můžete umístit tak že zaměříte horní část hradby.

Budovy:

Skurutí jáma

Z těchto vřících jeskyní pocházejí obávaní skuruti- pěšáci, kopiníci, berserkři a kušiníci.

Dílna na obléhací stroje

Tato výkonná továrna vyrábí beranidla, balisty, výbušné miny a velké obléhací žebříky.


Vrrčí jáma

Z těchto jam pocházejí zuřiví vrrci, aby se jejich řev rozléhal po krajích Středozemě.


Výheň

Rudé plameny výhně dokáží přeměnit surovou rudu na užitečnou ocel.


Pila

Pila pohlcuje akry lesů v okolí táborů v Železném pasu a mění řezivo na jiné zdroje. Na pile jsou cvičei skřetí nádeníci. Pily je nutné na bojišti objevit.

Jatka

K výrobě potravy pro vojska Železného pasu jsou potřebná jatka. Přebyteční tvorové se zde mění na potravu pro zástupy bojovníků. Chceteli získat více zdrojů, pošlete na jatka skuruty.

Zbrojnice

Zde je možné vyvinout těžké brnění, kované čepele a ohnivé šípy.

Citadela

Uprostřed průmyslu Železného pasu stojí strašná citadela. V citadele je možné oživit padlé hrdiny Lurtze či Sarumana.