The Battle for Middle Earth CLAN

Mordor

Hrdinové:

Černokněžný král

Černokněžný král sedící na drakovi je obávaným protivníkem všeho, co je dobré. Může navést draka dolů, aby uchopil nepřítele a porazil okolní jednotky.

Nazgůl

Tito nemrtví páni létají na dracích, kteří mohou vřeštět, vrhnout se na nepřátelské jednotky a uchopit je. Svým třeskutým vřeštěním mohou způsobit, že nepřátelští vojáci zděšením prchnou.

Jednotky:

Skřet

Síla slabích skřetů spočívá ve velkém počtu. Zajistěte jim ochranu kombinací se skřetími lučeštníky.
Skřetí lučištník

Třebaže nejsou nadanými střelci, mohou skřetí lučištníci způsobovat škody, jsou-li zepředu chráněni praporem skřetů.

Haradský kopiník

Haradští kopiníci mohou ze hřbetu mumaků způsobovat svými oštěpi a luky značné ztráty.

Rhunský voják

Rhunští vojáci s oblibou dráždí nepřátele a mohou utvořit formaci dikobraz, do které je obtížné proniknout.

( Rhunské vojáky lze vycvičit jen ve veteránském Haradském paláci. )

Mumak

Tento obrovský čtyřnohý olifant může na svém hřbetě přepravovat hordy, přičemž si razí cestu rozmachy svých velkých klů. Je-li mumak zraněn plameny, mějte se na pozoru před jeho běsněním.

Horský trol

Tito obrovští, pomalí tvorové z hor mohou používat stromy jako kyje nebo házet na nepřítele balvany. Je-li trol zraněn, stává se postrachem všech blízkých jednotek.

Trol bubeník

Trol bubeník nese do bitvy buben a dvě palice. Udržováním stálého rytmu poskytuje bubeník všem okolním jednotkám výhodu vůdcovství. Jeli zraněn, může bubeník použít palice k obraně.

( Trol bubeník může být vytvořen pouze ve veteránských klecích trolů. )

Obléhací věž

Obléhací věž je na bojišti tažena dvěma troli. Pokud je postavena proti obranným hradbám, stává se bránou pro invazi mordoru.

Beranidlo

Beranidlem, ovládaným skupinou skřetů, lze bušit na brány Rohanu nebo Gondoru.

Katapult

Skupina katapultů dokáže zničit dokonce i hradby samotného Gondoru. Katapult vrhá ohnivé nebo jiné střely, před kterými se nepřítel obrátí v hrůze na útěk.

Budovy:

Skřetí jáma

T těchto ubohých puklin se rodí jeden skřet za druhým. Skřetí jáma vytváří skřetí válečníky zdarma.

Klec trolů

Z těchto klecí pocházejí neúnavní trolové. Třebaže se tito tvorové rodí po jednom, jeden často stačí.

Velká dílna na obléhací stroje

Z této mordorské dílny pocházejí nejsilnější válečné stroje. Jsou zde vyráběny katapulty, beranidla a obléhací věže.

Haradský palác

V haradském paláci jsou cvičeni Haradští a Rhunští vojáci.


Výběh mumaků

V tomto výběhu se rodí mumaci, používaní k dopravě mordorských vojsk na bojišti. Mějte se na pozoru před mumakem zasaženým ohněm

Jatka

K výrobě potravy pro vojska Mordoru jsou potřebná jatka. Přebyteční tvorové se zde mění na potravu pro zástupy bojovníků. Chceteli získat více zdrojů, pošlete na jatka skřety.

Výheň

Rudé plameny výhně dokáží přeměnit surovou rudu na užitečnou ocel.

Pila

Pila pohlcuje okolní lesy a mění řezivo na jiné zdroje. Postavená pila automaticky vytváří skřetí nádeníky.Na pile jsou cvičei skřetí nádeníci. Pily je nutné na bojišti objevit.

Citadela

V této citadlel můžete povolat zpět Černokněžného krále a nazgúly.