The Battle for Middle Earth CLAN

Isengard

Hrdinové:

Saruman

Velký čaroděj Saruman velí armádám Isengardu a řídí velkolepí isengardský průmysl. Sarumanovo zaklínadlo dokáže odrazit celý prapor nepřátel.

Lurtz

Lurtz je stejně šikovný s mečem jako s lukem a inspiruje okolní Skurut-haie k ještě většímu ničení. Jeho drtivý úder dokáže srazit jiné hrdiny k zemi.

Sharku

Sharku je elitní jezdec. Se svým vrrkem dokáže uštědřit nepřátelům ničivé rány.

Červivec

Gríma Červivec je Sarumanův špión. Umí přepadnout nepřátelské jednotky ze zálohy a získat nad nimi kontrolu.

Jednotky:

Skurut-hai

Hroziví válečníci z Isengardu pustoší všechno, co jim stojí v cestě, včetně orků. Na bitevním poli jsou obávaným nepřítelem.

Skurutí kopiníci

Tito vojáci jsou vyzbrojeni dlouhým kopím, kterým dokáží nabodnout a zastavit nepřátelsou jízdu.

Skurutí kušiníci

Temní kušiníci střílejí velmi průrazné železné šípy i na velkou vzdálenost.

Bersekr

Tito mocní bojovníci třímají obouruční meče. Navíc dokáží zapalovat miny svými pochodněmi.

Jezdci na Wrrcích

Zvuk hromu, který provází jezdce na wrrcích, dokáže vyděsit i ty nejudatnější vojáky.

Beranidlo

Skupina uruckých vojáků ovládá toto beranidlo, které dokáže rozbít i nejpevnější budovy nebo hradební brány.

Výbušná mina

Když nějaký bersekr odpálí tuto minu poblíš zdi nebo brány, může to v okamžiku zvrátit průběh bitvy. Minu umí odpálit jen bersekr se zapálenou pochodní a nebo ohnivé šípi.

Balista

Balista střílí ohromný šíp, který dokáže zdevastovat cíl. Balista je zejména účinná proti stavbám a hradebním zdem.

Obléhací žebřík

Dva muži donesou tento žebřík k vysoké zdi, aby jednotky isengardu mohly na zeď vyšplhat.

Budovy:

Pec

Pec produkuje suroviny pro obyvatele Isengardu.. Mez velících bodů se zvýší o 50 s každou postavenou pecí.

Pila

Pila vyrábí suroviny ze stromů v okolí. Výkonnost pily nezávisí na dostatku prostoru, nýbrž na orcích, kteří v ní pracují.

Urucká jáma

Z těchto dýmajících kotlů pocházejí hroziví skuruti válečníci, kopiníci, kušiníci a bersekři.

Jáma Vrků

V těchto dírách se rodí ohavní vrci a jsou zde trénovaní jezdci na vrcích.

Dílna

V dílně se vyrábí beranidla, výbušné miny a balisty.

Strážní věž

Tato obranná stavba střílí šípy na nepřátele v okolí. Můžete ji též osadit kušiníky, a zvýšit tak její účinnost.

Zbrojírna

Zbrojírna poskytuje isengardské armádě vylepšení - těžkou zbroj, kované čepele a ohnivé šípy.

Pevnost

Pevnost je jádrem isengardské základny. Můžete ji vylepšit nebo rozšířit podle potřeby. Navíc se v pevnosti rekrutují stavitelé a hrdinové.

Uzlové místo zdí

Uzlová místa zdí vám umožňují rozšiřovat hradební zdi.