The Battle for Middle Earth CLAN

Muži Západu

Hrdinové:

Theoden

Theoden zvyšuje rychlost jakou blízké jednotky získávají zkušenost, a svým vůdcovstvím poskytuje všem spojencům v okolí bonusy k bojovým vlastnostem.

Eomer

Tento mladý rohanský kapitán dokáže působit vážná zranění hrotem svého mocného oštěpu. Všichni jezdci v okolí dostanou bonusy k bojovým vlastnostem a navíc získávají suroviny z poražených nepřátel.

Eowyn

Neteř Theodena může snadno měřit síly v boji s jakýmkoli vojákem. Její kopí dokáže kosit temná stvoření středozemě.

Gandalf

Gandalf má přístup k celému arzenálu kouzel. Jeho mocné slovo je schopno odfouknout nepřátele v okolí.

Boromir

Boromir je patřičně hrdý na svůj lid. Umí zatroubit na gondorský roh a vyvolat tak hrůzu v nepřátelích v dosahu.

Faramir

Gondorský kapitán Faramir je zároveň hraničář i rytíř. Dokáže používat luk i meč se stejnou dovedností.

Aragorn

Mocným Elendilským pokřikem dokáže Aragorn zahnat nepřátele na úprk. Dále umí léčit jiné hrdiny a přivolat skupinu křivopřísežníků, aby pro něj bojovali.

Jednotky:

Gondorští vojáci

Seřazeni do bojové formace, gondorští vojáci jsou spolehlivou útočnou silou.

Gondorská věžní stáž

Gondorská věžní stráž dokáže výborně použít své kopí na netvory a na nepřátelskou jízdu.

Gondorští lučištníci

Lukostřelci z Gondoru pracují dobře se skupinou vojáků nebo i samostatně. Jsou přesní a vytrvalí.

Gondorští rytíři

Tito šampióni ze Západní země dokáží při pohybu plnou rychlostí své nepřátele rozdrtit.

Ithilienští střelci

Tito elitní lučištníci se stávají v zalesněných oblastech neviditelnými a mohou vystřelit salvu šípů kamkoli na mapě.

Rohirrové

Elitní rohanští jezdci dokáží používat luky i píky. Rohirrové dokáží při pohybu plnou rychlostí rozdrtit své nepřátele.

Katapult

Katapult může vrhat velké kameny nebo hořící střely na velkou vzdálenost.

Budovy:

Farma

Farma neustále produkuje suroviny, které potřebujete k rozšíření své armády i základny. Každá farma zvýší mez velících bodů o 50.

Kasárna

Pěšáci země Západu procházejí tréninkem v kasárnách. S dostatkem surovin můžete v kasárnách vytvářet spoustu vojáků a věžních strážců.

Střelnice

Střelnice produkuje velmi schopné lučištníky a také vylepšení Ohnivé šípy.

Stáje

Ze stájí vycházejí gondorští rytíři v zářivé zbroji a elitní Rohirrové.

Dílna katapultů

V dílně se montují katapulty, které dokáží vrhat gondorské kameny proti postupujícím vojskům.

Bitevní věž

Bitevní věže automaticky střílí šípy po nepřátelích v okolí. Můžete do nich také umístit lučištníky a zvýšit tak jejich účinnost.

Studna

Jednotkám poblíž studny se automaticky obnovuje zdraví, pokud nejsou pod útokem.

Socha hrdiny

Jednotky, které se shromáždí v okolí sochy hrdiny, obdrží bonus k obraně i útoku. Socha navíc zvyšuje mez velících bodů o 10.

Kovář

Kovář umí vynalézt několik vylepšení jednotek, např. Kované čepele nebo Těžkou zbroj.

Tržiště

Postavení tržiště posílí vaši ekonomiku a sníží náklady na vylepšení.

Pevnost

Pevnost je srdcem základny lidu Západu. Můžete ji vylepšit a rozšířit podle potřeby. V pevnosti lze navíc rekrutovat stavitele a hrdiny.