The Battle for Middle Earth CLAN

The Lord of the Rings

                                                                          
Minas Ithil- Věž měsíce-byla kdysi opevněným městem Gondoru. Byla postavena vysoko v údolí pod Horami stínu na silnici jenž míří z krásné zeměm Ithelienu na jih, a svého časuto bylo krásné a světlé město a měsíc ozařoval jeho vnitřní nádvoří podivuhodným stříbrným světlem.

 Sauronova Historie

   Historie temného pána má kořeny hluboko v dávnověku. Vstoupil na svět jako Maia (stejně jako v pozdějším věku Istari neboli čarodějové-jedni z nich jsou i Saruman a Gandalf) pod vedením Valar, oněch nejčistčích duchů, měl Sauron pečovat o dobro světa. Později se však nechal zlákat pod vliv Morgotha, Valy, který své druhy zradil a dal se na cestu zla.