The Battle for Middle Earth CLAN

Artefakty

Palantír
Ostatní klenoty a artefakty

Mezi nejznámějąí artefakty v historii Ardy bezesporu patřily předevąím Velké klenoty neboli silmarily, Vidoucí kameny neboli palantíry či Prsteny Moci. Vedle těchto, svým vlivem "velkých a mocných" artefaktů, by se mohly zdát ostatní klenoty, odznaky moci či dědičné předměty zanedbatelné. Ovąem není tomu tak. V historii Ardy tyto, svou mocí a vlivem "menąí" artefakty sehrály neméně významnou roli a mnohdy byly úzce spjaty s osudy tří, výąe jmenovaných, artefaktů.
Mezi tyto artefakty bezesporu patří starobylé odznaky moci říąí Númenoru či Arnoru a Gondoru, dědičné předměty, které se předávaly po staletí mezi potomky Edain, nebo klenoty nesmírné hodnoty - mistrovská díla elfích a trpasličích klenotníků, která patřila ke skvostům své doby. Jako příklad moľno uvést Annúminaské ľezlo, Barahirův prsten, Elessar či Elendilmir, Nauglamír nebo Arcikam.
Stejně tak dobře sem mohou patřit i méně známé, ale přesto jedinečné předměty jako např. Manwëho safírové ľezlo, Ulmovy rohy Ulumúri, lampy Noldor či Angainor, kterým byl spoután Melkor a mnohé daląí.