The Battle for Middle Earth CLAN

The Lord of the Rings

Historie Saurona

 Sauronova Historie

   Historie temného pána má kořeny hluboko v dávnověku. Vstoupil na svět jako Maia (stejně jako v pozdějším věku Istari neboli čarodějové-jedni z nich jsou i Saruman a Gandalf) pod vedením Valar, oněch nejčistčích duchů, měl Sauron pečovat o dobro světa. Později se však nechal zlákat pod vliv Morgotha, Valy, který své druhy zradil a dal se na cestu zla.

 Během věků temnoty, zatímco Morgoth panoval ve své pevnosti Utumno, Sauron vládl v Angbandu, na sever od Středozemě. Vykonavateli jejich moci byly nekonečné zástupy skřetů, obrů, spojeneckých armád některých zlých lidí a hlavně démonů (stejných jako Balrog) a draci. Během Beleriandských válek sloužil Sauron svému pánu. Jako jeho služebník se naučil mnoho z černé magie. Na konci prvního věku byl konečně Morgoth svržen během velké bitvy ostatními Valar do prázdna. Po této bitvě Sauron uprchl do Středozemě jako Annatar,´´pán darů´´. V roce 1500 druhého věku svedl elfsné kováře k ukování Prstenů moci. Pak se učinil Pánem Prstenů tím, že tajně vykoval Jeden Prsten. S mocí Jednoho Prstenu postavil svou novou pevnost Barad-dur a svolal k sobě svá vojska. Nakonec s ním přišli válčit Numenorejci-silný národ žijící mimo Středozem na velkém ostrově, z jejichž krve pochází Gondorský lid, avšak jejich moc byla tak velká, že se jim Sauron vzdal. Dlouhé roky pobýval na jejich dvoře a otravoval královu mysl a popouzel jej, aby zaútočil na Valar. Nakonec se jeho plán podařil, a tak byl Numenor zcela zničen silami Valar a Sauron měl volnou cestu. Vrátil se do Středozemě, kde jej už nevyhnutelně čekala válka s elfy a lidmi. Během bitvy na Dagorladu, jíž skončil druhý věk, mu Isildur ut´al Jeden Prsten z ruky.

Protože však prsten zničen nebyl, Sauron mohl přežívat jako přízračná bytost. V roce 1000 třetího věku se zjevil v podobě velikého ohnivého oka. Skoro 2000 let se ukrýval v jedné pevnosti Dol Gulduru v Temném Hvozdě, kde byl znám jako Nekromant. V roce 2941 se vrátil do Mordoru, kde začal obnovovat svou pevnost a připravovat své armády na Válku o prsten...

Sauronova první pevnost Angband

http://img-fan.theonering.net/rolozo/images/sotomayor/The_Walls_of_Angband.jpg

By BFME CLAN

Žádné komentáře