The Battle for Middle Earth CLAN

Hrdinové (Dobro)

Hrdinové Gondoru

Boromir

Boromir se narodil roku 2978 Třetího věku. Jeho otcem byl Denethor II., matkou Finduilas, dcera Adrahila z Dol Amrothu. Boromirův mladší bratr Faramir se narodil roku 2983. Následujícího roku se Denethor stal správcem trůnu Gondoru, tuto hodnost převzal po svém otci Ecthelionovi II.

Roku 2988 zemřela Finduilas a Denethor se stal pochmurným, chladným a izoloval se od rodiny. V té době se sblížili Boromir s Faramirem a stali se opravdu velkými přáteli. Denethor vždycky upřednostňoval Boromira před Faramirem, avšak nepanovala mezi nimi žádná rivalita. Boromir ale vždycky Faramirovi pomáhal a podporoval ho. Boromir byl však považován za odvážnějšího a nebojácnějšího než jeho mladší bratr. Jeho skvělé bojové vlastnosti v bitvách byly známy po celém kraji.

V reakci na prorocký sen, který oba bratři měli, byl Boromir zvolen, aby se roku 3018 vydal do Roklinky. Cesta z Minas Tirith mu zabrala 110 dní, jel po jemu neznámých cestách, až konečně dorazil do Roklinky, o které málo Gondorských vůbec vědělo. Na cestě Boromir opustil svého koně Tharbada, se kterým nemohl zdolat těžké překážky, jež musel překonat na cestě. Tharbada opustil asi v polovině cesty, dál musel Boromir pěšky. Do Roklinky přijel před začátkem Elrondovy rady.

Na radě sdělil ostatním novinky z Gondoru, hlavně o neustálém válčení s Mordorem. Také se snažil ostatní přesvědčit, aby směl vzít Jeden prsten do Gondoru a použít jej proti nepříteli. To ale nikdo nechtěl dovolit, jelikož Prsten nelze použít proti Sauronovi, protože jej ovládá svou vůlí.

Následně se tedy alespoň přidal ke Společenstvu prstenu, jež mělo za úkol zničit Prsten v Hoře osudu. Ještě před odchodem Boromir zatroubil hlasitě na gondorský roh se slovy, že neodejde jako zloděj, který se plíží nocí. Elrond ho poté varoval, aby už takhle nikdy netroubil, dokud nedorazí k hranicím Gondoru.

Společenstvo se vydalo na cestu a po neúspěšném pokusu přejít přes Caradhras se vydalo skrz doly Morie, kde padl Gandalf, v boji s balrogem. Po pádu Gandalfa převzal velení Aragorn. Dalšího dne dorazili do Lothlórienu, kde Boromir podstoupil zkoušku mysli od Galadriel. Než Lórien opustili, Boromir dostal od elfů dary: elfí plášť a zlatý opasek.

Boromir se stále nevzdal nápadu dostat Prsten do Gondoru a snažil se přesvědčit Aragorna, aby se jeho nápad uskutečnil. Bylo však rozhodnuto, že Prsten bude zničen v ohních hory Osudu. S tím ale Boromir nesouhlasil, stále přesvědčoval ostatní, že Prsten bude v Gondoru v bezpečí a pomůže ubránit jeho zemi. Neuspěl však. A tak se v jeho mysli, pomalu ovládané Prstenem, začal rodit nápad, že by Prsten mohl vzít sám, a ochránit svůj lid.

Když se Frodo, který nesl Prsten, vzdálil od ostatních, vydal se Boromir za ním a požadoval, aby mu Frodo Prsten vydal. Ten samozřejmě nechtěl a když se mu ho pokusil Boromir násilím vzít, nasadil Prsten a utekl. Až teď si Boromir uvědomil, co provedl, ale bylo příliš pozdě. Věděl, že Společenstvo by ho už nepřijalo. V té chvíli zaútočili skuruti a Boromir se s nimi pustil do bitvy. Byl smrtelně zraněn, když bránil hobity Smíška a Pipina.

Ještě před smrtí zatroubil na gondorský roh a přivolal tak Aragorna, který však přiběhl příliš pozdě a hobiti byli odvlečeni. Než zemřel, požádal Aragorna, aby se pokusil ubránit Minas Tirith. Pak zemřel. Aragron, Gimli a Legolas ho tam nechtěli jen tak nechat a tak použili jednu z loděk, kam Boromirovo tělo uložili a poslali ho společně s jeho mečem, štítem, opaskem, pláštěm, zlomeným rohem a se zbraněmi nepřátel, jež zabil. do Rauroských vodopádů. Společně pak zazpívali na Boromirovu počest píseň. Zemřel 26. února 3019 Třetího věku.

Po třech dnech nalezl Faramir loď s Boromirovým tělem, plujícím po řece Anduině.

Faramir

Je to syn gondorského správce Denethora II. a jeho manželky Finduilas, dcery Adrahila z Dol Amrothu, která dvanácti let po jeho narození zemřela. Měl o pět let staršího bratra Boromira, jehož Denethor nadevše miloval. Faramir se mu podobal jen vzhledem. Vyznal se v lidech a vystupoval mírně, miloval učenost a hudbu. Některým lidem se zdálo, že má méně odvahy než jeho bratr, ale nebyla to pravda. Jen nevyhledával slávu a nebezpečí bez účelu. Vítal Gandalfa, kdykoli přišel, a z jeho moudrosti se učil. Oba bratři se však měli velice rádi už od dětství. Nesoupeřili spolu o otcovu přízeň ani o nic jiného. Faramirovi se zdálo nemožné, že by někdo mohl porazit Boromira, Denethorova nástupce. Zkouška Prstenu ale ukázala jinak. Boromir Prstenu podlehl, kdežto Faramir odolal a nechal FrodaMinas Tirith byl zachráněn Gandalfem před nazgûly. Denethor, který byl zdrcen ztrátou Boromira, poslal Faramira zpět do Osgiliathu, aby město bránil do posledního muže. Faramir byl ale raněn a polomrtvý se vrátil zpět k otci. Ten se i s ním chtěl upálit na hranici, ale Gandalf Faramira v poslední chvíli zachránil. Po Denethorově smrti se v Domech uzdravování se setkal s Éowyn, neteří krále Rohanu, která zabila Černokněžného krále, a později se s ní oženil. Po skončení války se stal správcem Gondoru a od krále Aragorna dostane do správy knížectví Ithilien. se Samem jít.
Žádné komentáře