The Battle for Middle Earth CLAN

Hrdinové (Zlo)

Saruman

Saruman se společně s mnoha dalšími Ainur odebral do Ardy, kde se stal služebníkem Aulëho a to až do Třetího věku Slunce. Tehdy byl vyslán jako posel Valar do Středozemě, kde se oděl v lidské tělo. Saruman se stal vůdcem řádu Istari, avšak Varda řekla Gandalfovi, že „on není ten třetí“. Tehdy zřejmě již začala Sarumanova žárlivost vůči Gandalfovi. Saruman dorazil do Šedých přístavů okolo r. 1000, a společně s Modrými čaroději, Alatarem a Pallandem, vyrazil na Východ. Odtud se vrátil před rokem 2500, zhruba v době, kdy začala růst Sauronova moc v Dol Gulduru. O Modrých čarodějích od té doby nejsou zmínky.

Když byla r. 2463 zformována Bílá rada, Saruman se stal jejím vůdcem. Zhruba v té době začal vnímat Sauronův vzestup a začal mu závidět jeho moc, především Jeden prsten. Roku 2759 se Saruman usadil v Železném pasu, se svolením gondorského správce Berena. Ve své věži Orthanku také našel palantír, s nímž v té době nejspíš začal samovolně pracovat.

Roku 2850 Gandalf vstoupil do Dol Gulduru a odhalil tam přítomnost Zla. Saruman však odmítl zaútočit na pevnost, neboť chtěl povolit Sauronovi postavit velkou pevnost a tím odhalit Prsten. Později však zjistil, že Sauron ví o místě, kde se Prsten nalézá, mnohem více než očekával, a proto r. 2941 konečně souhlasil s útokem na Dol Guldur

Zhruba v té době také Saruman vytvořil svůj vlastní prsten, ale jeho účel nebyl znám. V té době také začal sám komunikovat se Sauronem prostřednictvím palantíru, později podlehl a stal se tajným spojencem Mordoru.

Poté, kdy Gandalf odhalil Sarumanovi místo, kde se Prsten nalézá, Saruman vyjádřil svoji touhu jej mít a přiznal se ke spojenectví s Mordorem. Když se k němu Gandalf odmítl přidat, uvěznil jej v Orthanku. Gandalf později uprchl a podal zprávu o Sarumanově zradě zbytku Rady.

Sarumanovy velké plány však zkrachovaly - jeho armáda skřetů prohrála v bitvě s Rohanem, později byl Saruman dokonce uvězněn ve své věži Orthank. Saruman a jeho služebník Červivec uprchli do Kraje, který ovládli a plánovali přeměnit v novou Sarumanovu základnu. Tu mu však zhatili místní hobité v Bitvě u Povodí, po níž byl Saruman zavražděn Červivcem.

Saruman, jakožto Maia, ve skutečnosti nezemřel, ale jeho nahý duch se nyní bez jakékoliv moci potácí po Středozemi.


Sauron

 Historie temného pána má kořeny hluboko v dávnověku. Vstoupil na svět jako Maia (stejně jako v pozdějším věku Istari neboli čarodějové-jedni z nich jsou i Saruman a Gandalf) pod vedením Valar, oněch nejčistčích duchů, měl Sauron pečovat o dobro světa. Později se však nechal zlákat pod vliv Morgotha, Valy, který své druhy zradil a dal se na cestu zla. Během věků temnoty, zatímco Morgoth panoval ve své pevnosti Utumno, Sauron vládl v Angbandu, na sever od Středozemě. Vykonavateli jejich moci byly nekonečné zástupy skřetů, obrů, spojeneckých armád některých zlých lidí a hlavně démonů (stejných jako Balrog) a draci. Během Beleriandských válek sloužil Sauron svému pánu. Jako jeho služebník se naučil mnoho z černé magie. Na konci prvního věku byl konečně Morgoth svržen během velké bitvy ostatními Valar do prázdna. Po této bitvě Sauron uprchl do Středozemě jako Annatar,´´pán darů´´. V roce 1500 druhého věku svedl elfsné kováře k ukování Prstenů moci. Pak se učinil Pánem Prstenů tím, že tajně vykoval Jeden Prsten. S mocí Jednoho Prstenu postavil svou novou pevnost Barad-dur a svolal k sobě svá vojska. Nakonec s ním přišli válčit Numenorejci-silný národ žijící mimo Středozem na velkém ostrově, z jejichž krve pochází Gondorský lid, avšak jejich moc byla tak velká, že se jim Sauron vzdal. Dlouhé roky pobýval na jejich dvoře a otravoval královu mysl a popouzel jej, aby zaútočil na Valar. Nakonec se jeho plán podařil, a tak byl Numenor zcela zničen silami Valar a Sauron měl volnou cestu. Vrátil se do Středozemě, kde jej už nevyhnutelně čekala válka s elfy a lidmi. Během bitvy na Dagorladu, jíž skončil druhý věk, mu Isildur ut´al Jeden Prsten z ruky.

Protože však prsten zničen nebyl, Sauron mohl přežívat jako přízračná bytost. V roce 1000 třetího věku se zjevil v podobě velikého ohnivého oka. Skoro 2000 let se ukrýval v jedné pevnosti Dol Gulduru v Temném Hvozdě, kde byl znám jako Nekromant. V roce 2941 se vrátil do Mordoru, kde začal obnovovat svou pevnost a připravovat své armády na Válku o prsten...

 Sepsal Coudy :-)