The Battle for Middle Earth CLAN

Města Středozemě

Roklinka

Roklinka je umístěna na okraji strmé úzké rokle v „Koutci“ mezi řekami Brunien (Bouřná) a Mšená, na úpatí Mlžných hor.

Byl zde uložen Narsil, meč, jenž byl zlomen a znovu skut, po skutí se mu říkalo Andúril.

V Roklince se konala Elrondova rada, na které bylo rozhodnuto jak naložit s Jedním prstenem.

Města a pevnosti v Rohanu

Hlavním městem království je Edoras s palácem Meduseld. Dalším velkým městem je Aldburg, původní město Eorla Mladého. V Helmově žlebu stojí pevnost Hláska původně postavená Dúnadany.

Města, pevnosti a místa v Gondoru

      * Minas Ithil, později nazývaná Minas Morgul – po obsazení Pánem nazgúlů

    * Minas Anor, později nazývané Minas Tirith – pozdější hlavní město

   * Osgiliath – původní hlavní město, opuštěn, během války o prsten dobyt skřety

    * Dol Amroth – město v Belfalasu

    * Pelargir – během války o prsten téměř dobyt korzáry

    * Umbar (dočasně, v době Příbuzenského sváru obsazen Castamirovci, později korzáry)

    * Tarnost

    * Cair Andros – ostov na Anduině

    * Angrenost (Železný pas) – pevnost, po Círionověově daru zůstal v Gondoru, obsazen Vrchovci, později se v něm usadil Saruman, pevnost kromě věže byla zničena během války o prsten Enty.

    * Aglarond (Hláska) - pevnost, po Círionově daru patří Rohirům